15 maja 2021, 18:26

Teraz

15°

Fakty

A A A

KĘPNO: 230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni, po burzliwej debacie, przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3 Maja.

Reforma systemu władzy, likwidacja liberum veto oraz wprowadzenie wartości republikańskich - to główne założenia uchwalonej 230 lat temu Konstytucji 3 Maja. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

O znaczeniu uchwalonej 230 lata temu Konstytucji przypomniał w swoim wystąpieniu burmistrz Miasta i Gminy Kępno. - Nie da się skodyfikować systemu wartości, nie da się go sztucznie wyhodować w ludzkiej duszy. Musi się narodzić w naturalny sposób. Dlaczego to takie ważne? Bo z niego i tylko wyłącznie z niego zakiełkuje chęć dążenia do wspólnego dostatku i prawdziwe poszanowanie bliźnich. Ponad 200 lat temu dokument nie stworzył miłości do ojczyzny - lecz ona stworzyła dokument - mówił Piotr Psikus.

Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl