8 grudnia 2021, 11:59

Teraz

-3°

Fakty

A A A

KĘPNO: Będą udogodnienia w Wydziale Geodezji

15 lipca Powiat Kępiński złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Projekt opracowany przez nasz powiat zakłada cyfrowe opracowanie baz danych rejestrów geodezyjnych, co w znacznym stopniu ułatwi korzystanie z tych materiałów. Realizacja projektu przyczyni się do: stworzenia mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwości elektronicznego komunikowania się ze Starostwem Powiatowym w zakresie informacji przestrzennej, co przełoży się na oszczędności kosztów związanych z koniecznością dojazdów do urzędu, korespondencji papierowej, komunikacji telefonicznej. Dzięki umożliwieniu załatwienia spraw na odległość zostanie stworzona szansa rozszerzenia grupy odbiorców e-usług o osoby mające problem z poruszaniem się: osoby starsze, niepełnosprawne itd.; przyspieszenia przepływu informacji między urzędem, a mieszkańcami, przedsiębiorcami. Oszczędność czasu ma kluczową rolę, która po pierwsze w znacznym stopniu ułatwia i zachęca do korzystania z zasobów informacji publicznej, a po drugie przekłada się także na korzyści w sferze ekonomicznej, np. dla przedsiębiorców zostaną ograniczone straty czasu przeznaczonego na dojazdy do urzędu oraz wielokrotne wykonywanie czynności (np. 2-3-krotne składanie formularzy w celu załatwienia danej sprawy).

Dla osób prywatnych (obywateli) zostanie ograniczona konieczność brania urlopów, w tym bezpłatnych, w celu udania się do urzędu świadczącego usługi w godzinach pokrywających się z godzinami pracy interesariuszy.

W ramach realizacji projektu powstaną następujące usługi elektroniczne:

1. Usługa pozwalająca na zamówienie danych z zasobu, generowania dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną, pobierania danych z zasobu wraz z licencją- odpłatne udostępnianie danych z zasobu
2. Usługa pozwalająca na zamówienie danych z zasobu, pobierania danych z zasobu wraz z licencją nieodpłatne udostępnienie zasobów dla podmiotów realizujących zadania publiczne
3. Usługa kompleksowej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie dotyczącym zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac.
4. Usługa obsługi wniosków o usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz organizowaniu narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast z dopuszczeniem przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Usługa udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, a także danych rejestru cen i wartości nieruchomości w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości
6. Usługa umożliwiająca dostęp do informacji w bazie danych ewidencji gruntów i budynków o podmiotach władających gruntami, budynkami i lokalami. Korzystanie z portalu będzie bezpłatne po uprzednim zalogowaniu.
Wdrożenie projektu, jeśli uzyska on pozytywną ocenę i dofinansowanie planowane jest do końca czerwca 2018 roku.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kępnie

Autor: redakcja@radiosud.pl