25 stycznia 2021, 08:36

Teraz

-1°

Fakty

A A A

KĘPNO: Dodatkowe pieniądze dla branżowej Tarczy Antykryzysowej

950 tys. zł - to dodatkowe środki, które Urząd Pracy w Kępnie pozyskał na realizację zadań branżowej Tarczy Antykryzysowej 6.0.

Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. można uzyskać nowe formy wsparcia, skierowane do firm z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa, w tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej. Głównym nowym instrumentem pomocowym jest dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw do wysokości 5 000,0zł, która realizowana jest przez powiatowe urzędu pracy. Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy,którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą. Wniosek o udzielenie dotacji  można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 31 stycznia 2021r. poprzez platformę praca.gov.pl,  do Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, po opatrzeniu go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wypłata dotacji nastąpi jednorazowo po zaakceptowaniu Wniosku przez PUP, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę we Wniosku. Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl