24 stycznia 2021, 22:24

Teraz

-1°

Fakty

A A A

KĘPNO: Dwie nowe karetki dla szpitala

Dwie nowe karetki otrzyma już w grudniu (10.12) szpital w Kępnie. Jedna będzie specjalistyczna „S” dla Zespołu Ratownictwa Medycznego, a druga służąca do transportu pacjentów „T”.

Zakup ambulansu sanitarnego dla Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w SPZOZ Kępno w całości sfinansowany zostanie z rezerwy budżetowej kancelarii premiera RP. Uzyskane dofinansowanie, w kwocie 400 tys zł w pełni pokryje koszty zakupu karetki (w pełni wyposażona).

Druga karetka do transportu „T” kosztować będzie 380 tys zł. (Jest już wyposażona w sprzęt do ozonowania). Znaczną część kosztów stanowić będzie dotacja z budżetu powiatu w kwocie 220 tys zł. 100 tys zł pochodzi od darczyńcy, a reszta, to środki własne szpitala.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl