14 kwietnia 2024, 02:57

Teraz

13°

Fakty

A A A

KĘPNO: „Jak zatrudniani byli ordynatorzy szpitala”

Odwołanie dyrektora szpitala w Kępnie i rezygnacja wicedyrektora - to temat, który zdominował obrady XXX sesji Rady Powiatu Kępińskiego, która odbyła się w czwartek, 27 kwietnia.

O sytuację w kępińskim szpitalu pytał radny Tomasz Gatner, który miał obawy, czy po odwołaniu dyrektora Andrzeja Jackowskiego i rezygnacji wicedyrektora Bronisława Pazdyki, szpital jest w stanie normalnie funkcjonować, mając także na względzie inwestycję, jakie zostaną tam teraz przeprowadzone. - 12 kwietnia Zarząd Powiatu podjął stosowną uchwałę o odwołaniu dyrektora szpitala. Wiele osób pytało, dlaczego taka nagła decyzja, ale nic w tej dziedzinie nie było nagłe. Praca dyrektora Jackowskiego od wielu miesięcy była pod szczególną obserwacją zarządu. Od roku przesuwaliśmy w czasie, tę decyzję. Mogę zapewnić, że szpital, tak jak pracował tak pracuje - powiedział starosta Witold Jankowski, który nie chciał zdradzić, co skłoniło Zarząd Powiatu do zwolnienia dyrektora.

- Panie starosto, pan pełni funkcję publiczną, my również i dyrektor szpitala także, więc proszę nam nie mówić, że pan nie będzie wyjaśniał, jaka jest przyczyna zwolnienia szefa jednej z najważniejszych instytucji w powiecie - stwierdził radny Włodzimierz Mazurkiewicz. - Gdybym chciał odpowiedzieć jednym słowem, za co? - to za całokształt. Szczególnie w ostatnim czasie był ogrom skarg na działalność szpitala z SOR-em włącznie. Nie są to przypadki jednostkowe, bo nie tylko ja otrzymywałem ustne skargi, ale także wiele z nich słyszeli także członkowie zarządu. Firma zewnętrzna przeprowadziła również audyt w szpitalu i raport pokazuje uchybienia pracownicze. Powodem był też brak jakichkolwiek inicjatyw dyrektora na uzdrowienia sytuacji szpitala. Audyt wykazał też jak zatrudniani byli ordynatorzy szpitala. W naszym szpitalu jest tak, że nie ma ordynatorów, tylko są kierownicy danych oddziałów. Wiąże się to z tym, że na kierowników nie trzeba przeprowadzać konkursów, jak na ordynatorów. Takich przypadków jest wiele - wymieniał starosta Jankowski.

Wszystkie przygotowane projekty uchwał zostały podczas sesji przez radnych przyjęte.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl