14 lipca 2024, 13:27

Teraz

23°

Fakty

A A A

KĘPNO: Kolejna skarga na dyrektora SP nr 2 Kępno

Do Ratusza wpłynęła kolejna skarga na dyrektora SP nr 2 Kępno. Tym razem oficjalne pismo wystosowała Rada Rodziców. Poprzednio skarżącym była pracownica szkoły. 


Tematem zajmie się dzisiaj (10.07) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta, która poprosiła o wyjaśnienia dyrektora placówki, a także spotka się z przedstawicielami Rady Rodziców. W dokumencie, do którego dotarła nasza redakcja rodzice wyrażają swój sprzeciw i brak uznania wobec decyzji i działań podejmowanych przez dyrektora. 


Skarżący zarzucają dyrektorowi brak organizacji zebrań z rodzicami co znacznie utrudnia kontakt z wychowawcami. Pojawia się także aspekt zajęć pozalekcyjnych, których oferta ich zdaniem była znikoma. W skardze rodzice zwracają uwagę, że nauczyciele w tej placówce są nierówno traktowani, a ci, którzy chcą organizować dodatkowe wydarzenia (kiermasze, jasełka, dni tematyczne itp.) są obrażani i arogancko traktowani przez dyrektora.


Rodzice w przekazanym dokumencie odnoszą się również do wizerunku dyrektora w mediach społecznościowych. Uważają, że wpisy dyrektora są niestosowne i nie przystają one osobie na takim stanowisku. Nie dają dobrego przykładu uczniom i godzą w dobre imię szkoły.  Według rodziców są przykładem naruszenia zapisów Karty Nauczyciela o obowiązku wychowania młodzieży w szacunku dla drugiego człowieka.


Jak zaznaczyli rodzice, brak poparcia „wpisów” i prywatnego zdania dyrektora przekłada się na negatywne relacje w szkole między dyrektorem a nauczycielami i rodzicami.


Skarżący podkreślają, że dyrektor w rozmowach bezpośrednich z rodzicami uczniów wielokrotnie odzywał się w sposób arogancki i niekulturalny. Dodatkowo w dokumencie rodzice bronią niektórych nauczycieli, którzy ich zdaniem zostali niesłusznie „zdegradowani”. Zwracają uwagę, że dyrektor nie przekazuje kierowanych przez Radę Rodziców pism i próśb do Rady Pedagogicznej.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (radni: Piotr Brząkała, Jan Dobroś, Krzysztof Kocera, Daniel Nowak, Adam Tęsiorowski) zdecyduje, czy skarga oficjalnie trafi pod obrady sesji Rady Miasta.

Autor: redakcja@radiosud.pl