22 maja 2019, 17:45

Teraz

13°

Fakty

A A A

KĘPNO: Konstulacje w ARiMR

W sobotę 1-go grudnia w Biurze Powiatowym ARiMR w Kępnie odbyły się konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich.

W konsultacjach uczestniczyło ok. 30 Pań z 10 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Kępińskiego. Konsultacje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przeprowadzili Kierownik Biura Powiatowego w Kępnie Marek Potarzycki i Pełnomocnik ds. Kół Gospodyń Wiejskich w Biurze Powiatowym ARiMR w Kępnie, Katarzyna Dawid.
Konsultacja mają z wiązek z ppisaną przez Prezydenta Andrzej Dudę ustawą, określającą zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.
Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.
Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Autor: arek.skiba@radiosud.pl