1 czerwca 2020, 10:44

Teraz

15°

Fakty

A A A

KĘPNO: Krótkofalowcy działają

Już od 50 lat w Kępnie funkcjonuje klub krótkofalowców. Kępińskie środowisko krótkofalowców zapisało bardzo wiele pięknych kart historii naszego miasta.

Kępiński Klub zrzesza 17 członków. Zakres terytorialny jego funkcjonowania wykracza poza Ziemię Kępińską – klub zrzesza członków z Kępna, Sycowa, Ostrzeszowa oraz Wieruszowa. Głównym tego powodem jest zamknięcie wielu klubów w latach 90. Obecnie najbliższe kluby funkcjonują w Twardogórze, Wieluniu oraz Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz standardowej działalności klub prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu państwowego na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, a także bierze udział w zawodach krótkofalarskich o randze krajowej oraz zagranicznej. Działania te stanowią również promocję Kępna w Polsce i na świecie – łączności przeprowadzone przez klub są
potwierdzane kartami QSL, na których widoczne są zdjęcia Kępna (na najnowszej karcie prezentowane jest kępiński ratusz). Nasze miasto pokazywane jest również podczas łączności przeprowadzanych przy użyciu tzw. telewizji wolno skanującej SSTV. 

W ostatnich latach krótkofalowcy przywiązują dużą uwagę zagadnieniu łączności kryzysowej. Dysponują oni bowiem sprzętem pozwalającym nawiązać bezpośrednią łączność między dowolnymi punktami w kraju również w sytuacji, gdy nie funkcjonują sieci energetyczne. W pierwszych dniach powodzi tysiąclecia 1997 r. krótkofalowcy organizowali łączność dla sztabów kryzysowych (systemy łączności profesjonalnej oraz sieci telefonii komórkowej nie funkcjonowały ze względu na brak zasilania). Pozwoliło to na szybkie przekazywanie informacji powodziowych, informacji o poszkodowanych, o poszkodowanych - tłumaczy Dominik Błach, członek kępińskiego Klubu.

Kępiński klub krótkofalowców został zarejestrowany 20 września 1967 r. jako klub nasłuchowy ze znakiem SP-3007/K. Licencja nadawcza oraz aktualny znak zostały przyznane w 1975 r. Od tej pory klub funkcjonuje nieprzerwanie. Do lutego 2019 nawiązanych zostało blisko 35 tysięcy łączności ze 133 krajami. 9 września 2017 r. odbyło się uroczyste 50-lecie klubu. Oprócz członków i sympatyków klubu udział wzięli: dyrektor biura Wielkopolskiego ZW LOK w Poznaniu, kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów Łączności LOK w Warszawie oraz Prezes Zarządu Oddziału Południowej Wielkopolski nr 27 PZK w Ostrowie Wielkopolskim. Z okazji 50-lecia działalności klub uruchomił specjalną stację okolicznościową o znaku SN50KRE. Stacja funkcjonowała od sierpnia 2017 do lipca 2018. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem społeczności krótkofalowców – we wspomnianym okresie nawiązanych zostało 2157 łączności z 66 krajami. Najważniejszym problemem na ten czas do rozwiązania jest kwestia lokalowa – obecna lokalizacja na basenie miejskim w Kępnie ze względu na brak ogrzewania nie może być wykorzystywana w zimie – zmiany temperatur oraz wilgotności są niebezpieczne dla sprzętu. Dodatkowo właściciel obiektu podniósł opłaty, co wymusiło korektę wysokości składek. Członkowie Klubu zamierzają także nawiązać współpracę z samorządowymi jednostkami oświatowymi oraz kulturalnymi na terenie Kępna. W roku 2019 klub będzie starał się uzyskać nową siedzibę, która pozwoli na dalszy rozwój. Spotkania kępińskich krótkofalowców odbywają się w każdy czwartek o godz.17.00 na ul. Zamkowa 5 (basen miejski – I piętro).Wszystkich chętnych, chcących wstąpić w szeregi zapraszamy.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl