5 marca 2021, 04:39

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: Księgowa i prokurent spółki z powiatu kępińskiego oskarżone o wyłudzenie prawie 400 tys zł

Prokurator Rejowy w Kępnie skierował akt oskarżenia przeciwko dwóm kobietom w wieku 56 lat, mieszkankom powiatu kępińskiego, podejrzanym między innymi o wyłudzenie z rachunków bankowych jednej ze spółek w powiecie kępińskim środków pieniężnych w wysokości prawie 400.000 zł.

W oparciu o przeprowadzone czynności dowodowe, ustalono, że w okresie od lutego 2008 r do czerwca 2015 r działające wspólnie i w porozumieniu kobiety, z których jedna pełniła w niej funkcję prokurenta, a druga głównej księgowej, dokonywały szeregu pozornych czynności finansowych.

- Całość ujawnionego zachowania podejrzanych odbywała się w ten sposób, że oskarżona pełniąca ówcześnie funkcje prokurenta i posiadająca uprawnienie do pobierania środków z rachunku bankowego spółki, dokonywała przelewów na inne rachunki, a druga kobieta pełniąca funkcje księgowej upoważnionej do księgowania i rozliczania poszczególnych transakcji wprowadzała właścicieli spółki w błąd. W ten sposób, że tworzyła nierzetelne dokumenty KP i KW, a także dokonywała niezgodnych z rzeczywistością zapisów w dokumentacji księgowej. Za każdym razem przelew nie przekraczał kwoty 10.000 zł - powiedział Radiu SUD prokurator Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który poddany został badaniu przez biegłych z zakresu księgowości jak również z zakresu grafologii. Uzyskane dowody pozwoliły na przedstawienie obu podejrzanym zarzutów oszustwa wobec mienia znacznej wartości, kradzieży środków pieniężnych oraz naruszenia przepisów ustawy o rachunkowości. Za zarzucane przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Jedna z kobiet przyznała się do zarzucanej jej czynów. 

- Decyzją prokuratury, dokonano zabezpieczenia majątkowego w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomościach, u obu oskarżonych, w wysokości kolejno 267.859 zł i 260.992 zł - dodał prokurator Meler.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl