14 lipca 2020, 11:13

Teraz

17°

Fakty

A A A

KĘPNO: Nowa Rada Seniorów wybrana

W Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów II kadencji.

Spotkanie odbyło się 13 listopada. Członkowie Rady otrzymali z rąk Burmistrza zaświadczenia o powołaniu do składu Gminnej Rady Seniorów II kadencji. Zaświadczenia wręczono Kazimierzowi Czworowskiemu, Andrzejowi Dybie, Grzegorzowi Florczakowi, Marii Jasnowskiej, Marianowi Lorenz, Andrzejowi Mikołajczykowi, Bożenie Rataj, Józefowi Wojciechowi Sosnowskiemu, Elżbiecie Szuwart oraz Marii Witek.
Jednym z najważniejszych punktów obrad były wybory władz Rady Seniorów. Członkowie Rady jednogłośnie na funkcję przewodniczącego wybrali Kazimierza Czworowskiego, wiceprzewodniczącą została Maria Witek a sekretarzem - Elżbieta Szuwart. Burmistrz Piotr Psikus złożył gratulacje członkom Rady Seniorów oraz podziękował za zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców miasta. Podkreślił, że Rada Seniorów stanowi bardzo ważny głos doradczy dla władz miasta.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl