30 maja 2020, 19:39

Teraz

14°

Fakty

A A A

KĘPNO: Otwarcie Klubu Seniora i Centrum Wspierania Opiekunów

Wczoraj w Kępnie uroczyście oddano do użytku Całodzienny Klub Seniora z Centrum Wspierania Opiekunów. W otwarciu udział wzięło wiele zaproszonych osób, władze samorządowe wykonawcy, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń oraz seniorzy.

Na budowę i działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów Gmina Kępno pozyskała blisko 3,5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Nowy obiekt powstał przy ulicy Sikorskiego. Łączy on funkcje Klubu Seniora i wsparcia niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów. Koszt całkowity zadania to niespełna 4,2 mln zł. Roboty budowlane wykonała Korporacja BUDONIS Sp. z o.o.  Spółka Jawna, z siedzibą w Kępnie.

Ta inwestycja to też projekt większej całości. To program rewitalizacji miasta i gminy Kępno. W ramach rewitalizacji pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, na wartość inwestycji 16,5 mln zł. prawie 9,5 mln złotych dotacji i będzie zmodernizowany i przebudowany znajdujący się po sąsiedzku park - powiedział burmistrz Piotr Psikus.

Obiekt składa się z dwóch poziomów. Na pierwszym usytuowano ogólnodostępną przestrzeń dla osób starszych, w której znajdzie się miejsce do zajęć ruchowych, sala kinezyterapii z węzłem szatniowo-sanitarnym oraz sala rekreacyjna z wydzieloną strefą wypoczynkową. Przewidziano też pomieszczenie na stołówkę. Na poziomie drugim mieści się Centrum Wsparcia Opiekunów wyposażone w dwa dwuosobowe pokoje ze wspólnym węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym. W tym miejscu będą też pomieszczenia biurowe oraz magazyny. Nowego obiektu gratulowała członek Zarządu Woj. Wlkp. Marzena Wodzińska.

Jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy jako Urząd Wojewódzki dołożyć cegiełkę do tej budowy. Decyzja była też po stronie radnych, czego serdecznie im gratuluję, bo pieniądze również szły z budżetu Miasta i Gminy Kępno. Panie Burmistrzu bardzo dziękuję za tą piękną inwestycję, ona się wpisuje w Strategię Rozwoju Województwa do lata 2020 ale również w nową Strategię w której jesteśmy w trakcie przygotowywania - mówiła Wodzińska.

Koszt robót budowlanych to 4 145 166,31 zł. Gmina Kępno otrzymała dotację na realizację inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1 847 033,00 zł. Ponadto Gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 1 635 814,95 zł na realizację projektu pn. Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie opiekunów faktycznych. Obiekt łączy wiele funkcji pomocy społecznej. Od 1 października swoją działalność w nowej siedzibie rozpoczął Klubu Seniora w ramach którego utworzonych zostało dodatkowych 20 nowych miejsc, rozwinięto również ofertę zajęć popołudniowych. Klub Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w sposób kompleksowy będzie wspierał również niesamodzielne osoby starsze, w tym niepełnosprawne i ich opiekunów. Ogółem powstaje 135 miejsc opiekuńczych. Jest to opieka dzienna i popołudniowa w klubie seniora, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania jak również opieka w krótkookresowych miejscach całodobowego pobytu. W nowym budynku przy ulicy Sikorskiego w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów utworzone zostaną 4 miejsca krótkookresowego pobytu dziennego/całodobowego dla osób niesamodzielnych. Ponadto utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i prawno-socjalne, jak również szkolenia  i organizacja spotkań grup wsparcia. Wszystkie te działania prowadzone są we współpracy z MGOPS oraz  w partnerstwie Gminy Kępno ze Spółdzielnią Socjalną „Szansa”.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl