23 września 2020, 01:06

Teraz

18°

Fakty

A A A

KĘPNO: Policjanci pouczali i wręczali odblaski

4 grudnia policjanci z całej Polski prowadzili wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Ich genezą jest troska o bezpieczeństwo w szczególności pieszych i kierujących rowerami, czyli tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim.

W ramach realizowanych działań o zasięgu ogólnopolskim funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyglądali się czy piesi i rowerzyści nie łamią przepisów ruchu drogowego.

- Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, niezależnie czy poruszają się w terenie zabudowanym, czy poza nim, muszą zachować szczególną uwagę, ponieważ w zderzeniu z jakimkolwiek pojazdem mechanicznym ich szanse na przeżycie są niewielkie. Warto zapamiętać, że bycie widocznym oznacza jednocześnie bycie bezpiecznym. Tę „starą” prawdę znają wszyscy, ale jeszcze wielu pieszych nie używa elementów odblaskowych poruszając się po zmierzchu. Pamiętajmy, że poza terenem zabudowanym noszenie odblasków to obowiązek. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać ich również w mieście - powiedział Radiu SUD st. post. Rafał Stramowski, oficer prasowy KPP Kępno.

Policjanci kępińskiej drogówki na drogach regionu po raz kolejny przypominali jak ważne jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, przy okazji policjanci przygotowali pieszym i rowerzystom upominki w postaci kamizelek odblaskowych.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl