14 lipca 2024, 12:22

Teraz

23°

Fakty

A A A

KĘPNO: Posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ

17 października w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady, dyrektorzy Szpitala w Kępnie, poseł Andżelika Możdżanowska, burmistrz Kępna, wójtowie gmin Powiatu Kępińskiego, przewodniczący Komisji Zdrowia Wiktor Gruszka, dr Jakub Krawczyk oraz Stanisława Bachan. Na spotkaniu przedstawione zostało sprawozdanie finansowe SPZOZ, wykonane inwestycje, zrealizowane prace remontowe i zakupy. Uczestnicy spotkania dyskutowali również o możliwościach rozwoju kępińskiego SPZOZ w kontekście zmieniających się przepisów dotyczących służby zdrowia. Najważniejszym tematem związanym z kępińskim szpitalem jest budowa lądowiska. - Wiemy, że Szpitalny Oddział Ratunkowy nie mógłby dalej istnieć, gdyby nie lądowisko, na które udało się pozyskać ponad 2 miliony złotych. Wkład własny ze strony powiatu, będzie dzięki temu wynosił tylko 400.000 zł - powiedziała Radiu SUD poseł Andżelika Możdżanowska.

Do 27 października konsultowane są projekty, które wprowadzą zmiany w funkcjonowaniu służby zdrowia. Dla kępińskiego szpitala także nakreślono priorytety. - Najważniejszą decyzją jest budowa bloku operacyjnego i dostosowanie oddziałów do wysokiej jakości świadczenia usług medycznych. Kolejne projekty dotyczą obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego. Według tego projektu teraz w karetce zamiast lekarza będzie jeździł ratownik medyczny. Karetki są bardzo dobrze wyposażone i to rozwiązanie, które idzie w dobrym kierunku - dodała poseł. Możdżanowska.

Członkowie rady podjęli uchwałę dotyczącą zmian w planie finansowym szpitala na rok 2016. Dyskutowano również o możliwościach stworzenia oddziału ortopedycznego, który w znacznym stopniu mógłby podnieść poziom świadczonych usług medycznych i zaspokoił potrzeby mieszkańców powiatu kępińskiego.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl