30 maja 2020, 13:35

Teraz

15°

Fakty

A A A

KĘPNO: Przedsiębiorcy wykorzystali już 18 mln zł wsparcia z PUP Kępno

Powiat kępiński na realizację zadań w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej otrzymał 40 mln zł, z czego wg stanu na dzień (22.05) przedsiębiorcy powiatu kępińskiego złożyli wnioski na ogólną kwotę ponad 21 milionów zł, z czego 18 mln już trafiło do lokalnych firm.

Proces wsparcia przedsiębiorców z powiatu kępińskiego środkami przeznaczonymi na ten cel w ramach „tarczy antykryzysowej” w związku z epidemią koronowirusa, rozpoczął się 1 kwietnia. Właściciele firm i przedsiębiorstw, a także samozatrudnieni, składają w Powiatowym Urzędzie Pracy wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń, a także pożyczki. Urząd na bieżąco realizuje napływające wnioski wg kolejności wpływu.

Do tej pory do kępińskiego Urzędu Pracy wpłynęło ponad 3.000 wniosków. Realizacja nowych instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców z tzw. „Tarczy Antykryzysowej”: niskoprocentowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców - wpłynęło blisko 2700 wniosków na łączną kwotę 13.500.000 zł dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców - 169 wniosków na łączną kwotę 6.741.761 zł dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych - 153 wnioski na łączną kwotę 830.920 zł.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe na rzecz sytuacji kryzysowych spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw, bowiem zapewniają bezpieczeństwo pracownikom oraz wpływają na zachowanie płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy, także osoby samozatrudnione, mogą liczyć na: jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości max 5.000 zł, które pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy zostaną umorzone na wniosek przedsiębiorcy.

UWAGA: od 16 maja rozszerzono krąg potencjalnych pożyczkobiorców, bowiem o pożyczkę mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy i osoby samozatrudnione, które rozpoczęły działalność przed dniem 1 kwietnia (a nie jak dotychczas przez 1 marca 2020r.) Nabór otwarty do wyczerpania funduszy dofinansowanie do kosztów działalności gospodarczej w wysokości:
1.300 zł (spadek obrotów o 30%)
1.820 zł (spadek obrotów o 50%)
2.340 zł (spadek obrotów o 80%)
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne
1.300 zł (spadek obrotów o 30%)
1.820 zł (spadek obrotów o 50%)
2.340 zł (spadek obrotów o 80%)
Nabór otwarty 15-28 maj 2020r.

Dotychczas wnioski na pożyczki złożyło 44% przedsiębiorców, bowiem grupa potencjalnych odbiorców jest znacznie wyższa, gdyż w powiecie kępińskim na koniec grudnia 2019r. funkcjonowało ponad 6 tysięcy przedsiębiorców, tak więc zachęcamy do korzystania ze wsparcia.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl