16 stycznia 2021, 06:02

Teraz

-5°

Fakty

A A A

KĘPNO: PUP wyróżniony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie ponownie znalazł się w gronie urzędów pracy wyróżnionych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na konferencji w Poznaniu z okazji 100 lecia Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Sytuacja kobiet na rynku pracy" Dyrektor Iwona Rataj odebrała z rąk Wiceministra Stanisława Szweda – wyróżnienie za efektywną obsługę pracodawców w zakresie spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2018.

Podczas regionalnej konferencji Sekretarz Stanu Stanisław Szwed szczególnie podkreślił wysoką efektywność zatrudnieniową kępińskiego Urzędu Pracy, który od lat pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie już wielokrotnie znajdował się w gronie urzędów wyróżnianych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który w ten sposób doceniał działalność tutejszego urzędu, jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy, rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług rynku pracy. Podejmowanie skutecznych działań przez PUP, które zmierzają do osiągnięcia założonych celów oparte jest o wypracowane partnerstwo lokalne. A zatem sukces Urzędu opiera się na konstruktywnej współpracy z pracodawcami, samorządami, organizacjami pracodawców, placówkami oświaty, instytucjami szkoleniowymi i innymi partnerami rynku pracy.Swoje uznanie pod adresem kępińskiej jednostki z dumą wyraził Starosta kępiński Robert Kieruzal, podkreślając efektywne działania Urzędu, jako dobrą praktykę.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl