14 lipca 2024, 13:51

Teraz

23°

Fakty

A A A

KĘPNO: Raport o stanie gminy. Przybywa obcokrajowców

Gminę Kępno zamieszkują  25 325 osoby (pobyt stały i czasowy) z tego w mieście mieszkało 14 607 osób a na terenach wiejskich 10 718 osób - czytamy w przygotowanym przez samorząd raporcie o stanie gminy na koniec 2023 r.


Jeden z mieszkańców gminy w 2023 roku osiągnął wiek 102 lat. Liczba osób w wieku od 90-102 lata wynosiła 118 osób, w tym 31 mężczyzn i 87 kobiet. Na terenie miasta Kępna w 2023 r. mieszkało ogółem 7627 kobiet i 6980 mężczyzn, natomiast na terenach wiejskich 5347 kobiet i 6980 mężczyzn. Liczba mieszkańców gminy zmalała w stosunku do roku 2022 - o 137 osób, w tym w mieście odnotowano spadek o 143 osoby , a na terenach wiejskich wzrost o 6 osób.


Na uwagę zasługuje fakt ciągle zwiększającej się liczby cudzoziemców zamieszkujących na terenie gminy Kępno. W 2023 r. zameldowano 2809 cudzoziemców. Największą grupę wśród cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy, Indonezji, Gruzji, Białorusi i Filipin.


Raport za 2023 rok o stanie gminy pokazuje, że z zaplanowanych inwestycji za kwotę ponad  36 mln zł udało się zrealizować 70% zadań. Zadłużenie gminy, na koniec 2023 roku wynosiło 43 mln zł (6 mln zł większe niż w 2022).


Zasób nieruchomości Gminy Kępno obejmuje łącznie 432 ha gruntów. Wartość majątku Gminy Kępno wynikającego z posiadanych gruntów w zasobie nieruchomości gminnych oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w minionym roku wzrosła o 84 tys zł i łącznie wyniosła  39 mln zł.


Raport o stanie gminy przedstawia także statystyki dotyczące odpadów komunalnych. W 2023 roku odebrano 8.666,43 ton odpadów komunalnych, których koszt zagospodarowania wyniósł  4,011 mln zł. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł 38 % (w 2022 było 26%), a to świadczy także o rosnącym poziomie segregacji odpadów.


 Pełen raport (250 stronicowy dokument) dostępny jest na stronach gminy.

Autor: redakcja@radiosud.pl