24 marca 2023, 19:24

Teraz

16°

Fakty

A A A

KĘPNO: Remonty w placówkach oświatowych

Okres wakacyjny to czas remontów w placówkach oświatowych. Remonty takie prowadzone są w również w gminie Kępno.

Remonty prowadzone są w 20 placówkach oświatowych i 3 żłobkach. W SP nr 1 w Kępnie prace obejmują malowanie korytarzy, toalet, wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja wentylacji, ceklinowanie i naprawianie podłogi,remont sekretariatu oraz remont części schodów. W SP nr 3 również prace obejmują malowanie, remontowanie pomieszczeń, świetlicy, montaż ściany działowej.

Montaż ściany działowej jest związany z tym, że zgodnie z zapowiedziami w tym roku szkolnym zostaną utworzone trzy dodatkowe oddziały przedszkolne. Jeden z nich będzie miał siedzibę w SP nr3.Korzystamy z tego, że w tej szkole w tym roczniku zaledwie jedna klasa dla pierwszaków została utworzona /dla porównania w roku poprzednim było ich pięć/ więc dysponujemy pustym pomieszczeniem i tam dodatkowy oddział z Przedszkola nr 4 zostanie przeniesiony - powiedziała Małgorzata Frala-Kędzior Naczelnik Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich. 

W Szkole Podstawowej w Hanulinie budowana będzie w tym roku skocznia w dal oraz pomieszczenia z przeznaczeniem na salę „doświadczeń świata”. To innowacyjna metoda skierowana do uczniów niepełnosprawnych ale nie tylko, odnośnie rehabilitacji i wszelkiego rodzaju zajęć dydaktycznych integrujących dzieci zdrowe z chorymi. To pierwsza tego typu sala na terenie Gminy Kępno. Również w SP w Kierznie malowane będą sale,wymieniona zostanie wykładzina, podobnie w Krążkowych gdzie wymianie zostanie poddana część starych okien oraz wyłożona będzie kostka brukowa przed wejściem głównym oraz nowy plac zabaw dla dzieci. Szkoła w Myjomicach to zakup sprzętu na boisko szkolne , modernizacja sali komputerowej i zakup pomocy dydaktycznych. Podobnie prace mają się w innych placówkach oświatowych w SP w Olszowie, Świbie i Zespole Szkół w Mikorzynie / tutaj zmodernizowana zostanie pracownia komputerowa/ oraz przedszkolach gminnych w zależności od ich potrzeb. Na ostatniej sesji wprowadzono do budżetu kwotę 120.000 na wyposażenie szkół i przedszkoli w tablice interaktywne. 
Te wszystkie wymienione remonty to remonty mniejszej wagi aczkolwiek niezbędne, żeby w dobrych warunkach uczniowie wszystkich szkół i placówek oświatowych mogli rozpocząć nowy rok szkolny. Przeznaczono na nie w budżecie kwotę miliona zł.
Priorytetową inwestycją dla gminy Kępno jest jednak rozbudowa w SP nr 1 Sali Gimnastycznej z dwoma pracowniami.

Jesteśmy w dużym zaawansowaniu bazy projektowej, przy realizacji tej inwestycji też będziemy się starać o środki zewnętrze.-powiedziała Małgorzata Frala-Kędzior.

Nowy budynek SP nr 1 w którym przewidziane są dwie sale lekcyjne i sala gimnastyczna z zapleczem (magazyny, szatnie, całe zaplecze sanitarne) nie będzie połączony ze starym.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl