28 stycznia 2022, 00:04

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: Rozmawiali o pieczy zastępczej

Prezentacja oraz wspólne wypracowanie rekomendacji w obszarze deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej odbyła się wczoraj w Starostwie Powiatowym w Kępnie. Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej-realizatora projektu "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach".

W spotkaniu w Starostwie Powiatowym udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy społeczni i zawodowi, koordynatorzy, przedstawiciele wszystkich instytucji, które mają wpływ na pieczę zastępczą. Spotkanie było podsumowaniem działań skierowanych dla Powiatu Kępińskiego, który został wytypowany jako jeden z 50-u powiatów w całej Polsce do stworzenia narzędzia dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który ma umożliwić spojrzenie na ogólnopolskie działania związane z rodzinną pieczą zastępczą i z tym procesem, który rozpoczął się w 2011 roku wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej. Ma to na celu zmianę sposobu myślenia i przekwalifikowania formy instytucjonalnej w formę rodzinną, tak aby jak najwięcej dzieci, które zostają umieszczone w pieczy zastępczej, trafiało nie do placówek, a do rodzin zastępczych. Jest to etap końcowy, który polega na przedstawieniu wstępnych założeń narzędzia oraz statystyki dotyczącej Powiatu Kępińskiego i to na którym miejscu znajduje się on w badaniach prowadzonych przez Fundację zajmującą się tym projektem. To narzędzie było poprzedzone wywiadem oraz danymi statystycznymi PCPR a także wywiadem grupowym z rodzinami zastępczymi na terenie powiatu. Ma to pomóc w utworzeniu bazy danych statystycznych i działań oraz słabych i silnych stron powiatu, które będą pokazywały każdemu powiatowi co może zrobić a czego jeszcze nie robi i jak może pozyskiwać środki na działania mające na celu to aby dzieci nie trafiały do instytucji

W ostatnich latach PCPR w Kępnie nie umieszcza żadnego dziecka,a szczególnie dzieci poniżej 7 roku życia, w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaliczyć to można do wielkiego sukcesu Powiatu Kępińskiego.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl