17 maja 2022, 12:42

Teraz

16°

Fakty

A A A

KĘPNO: Stanowisko Gminy Kępno w sprawie CPK

Stanowisko gminy Kępno w sprawie lokalizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie przebiegów korytarzy kolejowych.

W nawiązaniu do przeprowadzonej 13 kwietnia 2022 r, drugiej tury konsultacji z mieszkańcami w sprawie przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren gminy Kępno, w trakcie której projektanci przedstawili 3 nowe warianty przebiegu korytarzy kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego, Gmina Kępno opiniuje pozytywnie wariant W52 jako wariant najkorzystniejszy dla samorządu kępińskiego. - Wariant W52, przebiegający na północ od trasy drogi ekspresowej S8, przebiega poza granicami miasta i zdecydowanie poza terenami zabudowanymi, mijając praktycznie w całości osiedle Hanulin – poinformował Radio SUD Krzysztof Godek, z-ca burmistrza Kępno. Stanowisko takie, zostało również potwierdzone przez większość radnych Rady Miejskiej w Kępnie. 

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl