27 maja 2024, 18:06

Teraz

23°

Fakty

A A A

KĘPNO: Starosta Kieruzal przegrywa w Sądzie Apelacyjnym z radnym Soleckim

Starosta Kępiński Robert Kieruzal przegrał w trybie wyborczym z radnym Michałem Soleckim, tym razem przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi, który oddalił jego zażalenie na postanowienie sądu okręgowego w Kaliszu. 


W opinii starosty Kieruzala pytania kierowane przez radnego Soleckiego podczas sesji Rady Powiatu Kępińskiego były nieprawdziwe i miały na celu zdyskredytowanie go w opinii wyborców. Sąd Okręgowy w Kaliszu nie podzielił tego stanowiska, uznając że wypowiedź Michała Soleckiego miała miejsce podczas sesji, stanowiącej z zasady forum wymiany myśli i wyrażania opinii. Sąd wniosek oddalił także z uwagi na to, że sesja odbyła się 28 lutego a dopiero 12 marca Robert Kieruzal został oficjalnie kandydatem na wójta.


Przypomnijmy podczas sesji radny Michał Solecki pytał starostę czy wykorzystuje wizerunek policjanta w kampanii wyborczej? Padło także pytanie, o drogie telefony, zakupione na potrzeby starosty.


Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.


„Sąd Apelacyjny w Łodzi potrzebował tylko kilku minut na to, aby oddalić zażalenie pana Roberta Kieruzala. To pokazuje w jakim błędzie był starosta kępiński, składając pozew w trybie wyborczym przeciwko mnie. Ubolewam tylko nad tym, że Sąd Okręgowy w Kaliszu udzielił mi telefonicznie informacji, że do 02.04.2024 nie wniesiono zażalenia na wyrok pierwszej instancji, co jednak miało miejsce. Najważniejsze jest jednak, że na każdym etapie postępowania zwyciężyłem w tym sporze. Wygrała także wolność wypowiedzi i swoboda wymiany myśli nawet w okresie trwania kampanii wyborczej" - napisał w swoim oświadczeniu przekazanym redakcji Radia SUD radny Michał Solecki.


Starostę Roberta Kieruzala prosiliśmy także dzisiaj o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Nie otrzymaliśmy jeszcze komentarza dotyczącego wyroku sądu.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl