23 września 2020, 01:32

Teraz

18°

Fakty

A A A

KĘPNO: Straż Miejska i policja będą pilnować wprowadzonych restrykcji

Wojewoda Łukasz Mikołajczyk wydał polecenie włodarzom wszystkich gmin województwa Wielkopolskiego podejmowania za pośrednictwem straży miejskiej działań informacyjnych w czasie obowiązywania stanu epidemii, polegających na zwracaniu uwagi mieszkańcom na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa, w szczególności ograniczenia przebywania w miejscach publicznych. Polecenie otrzymało tryb natychmiastowej wykonalności.

- Nasza straż miejska będzie informować mieszkańców o normach sanitarnych, które zostały zaostrzone. Straż Miejską wspomagać będzie w działaniach jednostka OSP Myjomice-Ostrówiec - powiedział Radiu SUD wiceburmistrz Krzysztof Godek. Na terenie gminy Kępno akcja rozpoczęła się już w środę.

Policja przestrzega, że w związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl