13 sierpnia 2022, 02:24

Teraz

18°

Fakty

A A A

KĘPNO: Uroczyście otwarto żłobek "Łabądek"

W sobotę uroczyście otwarto żłobek miejski przy ul. Tysiąclecia w Kępnie. Pozyskane środki zewnętrzne, w kwocie 3,1 mln zł pozwoliły Gminie Kępno na przebudowę Szkoły Podstawowej nr 3 i utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Całkowity koszt inwestycji pochłonął prawie 4 mln zł.

W ramach inwestycji przebudowano istniejące pomieszczenia szkolne w celu utworzenia 4 oddziałów żłobkowych dla 72 dzieci (3 oddziały dla 16 dzieci, 1 oddział dla 24 dzieci) wraz z zapleczami sanitarnymi, szatniami, wózkownią. Ponadto budynek został zaadaptowany na potrzeby kuchni przygotowującej posiłki dla dzieci ze żłobka. Przygotowano 23 pomieszczenia, które posłużą w całości pod działalność żłobka. W bezpośrednim sąsiedztwie przy bryle budynku planowany jest montaż elementów placu zabaw dostosowanych dla dzieci do lat 3.

- Gmina Kępno uzyskała maksymalne możliwe dotacje, które zostały przeznaczone na stworzenie opieki żłobkowej. Cieszymy się z tego, bo w kontekście budownictwa mieszkaniowego dodatkowe miejsca opieki żłobkowej będą bardzo przydatne i spowodują, że na terenie miasta i gminy Kępno będzie warto mieszkać, pracować i rozwijać się a przede wszystkim wiązać przyszłość z naszym regionem - mówi Burmistrz Piotr Psikus.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl