27 maja 2024, 18:09

Teraz

23°

Fakty

A A A

KĘPNO: Ustalono składy komisji Rady Powiatu Kępińskiego

Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego oraz wybór ich przewodniczących znalazło się w porządku obrad sesji Rady Powiatu Kępińskiego, która odbyła się we wtorek, 14 maja.


W trakcie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Roman Wojtysiak poinformował o utworzeniu dwóch klubów radnych: - 13 maja br. Utworzono Klub Radnych Rady Powiatu Kępińskiego „Nasz Powiat”, któremu przewodniczy radna Renata Gość. Drugim klubem jest „Przyszłość Powiatu”. Na jego czele stanął radny Marek Potarzycki - mówił przewodniczący Wojtysiak.


Komisja Rewizyjna


Alina Puchała (przewodnicząca), Regina Marczak, Karol Hibner.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Włodzimierz Mazurkiewicz (przewodniczący) Regina Marczak, Tomasz Gatner, , Alina Puchała, Maciej Baciński.


Komisja Budżetu i Finansów


Krzysztof Godek, Marek Potarzycki, Roman Wojtysiak, Renata Gość, Bożena Henczyca, Maciej Baciński.


Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego


Regina Marczak, Renata Gość, Alicja Śniegocka, Renata Ciemny, Bożena Henczyca, Agnieszka Kubot-Krawczyk.


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Roman Wojtysiak, Marek Potarzycki, Dariusz Gąszczak.


Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie


Marek Kowalski, Alina Puchała, Alicja Śniegocka, Grzegorz Berski, Włodzimierz Mazurkiewicz, Agnieszka Kubot-Krawczyk.


Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego


Marek Kowalski, Krzysztof Godek, Renata Ciemny, Grzegorz Berski, Karol Hibner, Tomasz Gatner, Dariusz Gąszczak, Maciej Baciński, Renata Gość.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl