17 października 2021, 05:30

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: Warsztaty z gaszenia pożarów wewnętrznych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie przy współpracy z właścicielem obiektu oraz Gminą Kępno zorganizowała warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych na obiekcie w Chojęcinie. W ćwiczeniach udział brali udział druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kępno, Łęka Opatowska oraz funkcjonariusze KP PSP w Kępnie.

Przygotowany przez strażaków obiekt do ćwiczeń pozwolił na odwzorowanie realnych warunków pożarowych jakie mają miejsce w tego typu zdarzeniach.
Podczas warsztatów strażacy doskonali swoje umiejętności i wiedzę na kilku stanowiskach, które obejmowały następujące zagadnienia:

Operowanie prądami gaśniczymi - rodzaje i parametry prądów gaśniczych, porównanie parametrów prądownic różnych producentów, wykorzystanie lancy gaśniczej w działaniach.

Pożar demonstracyjny - obserwacja realnego rozwoju pożaru wewnątrz obiektu.

Wykorzystanie urządzeń pomiarowych w warunkach pożarowych.

Izolacja pożaru – wykorzystanie kurtyn dymowych.

Wentylacja nadciśnieniowa – drogi przepływu i wymiany gazowej w pożarze, optymalne wykorzystanie wentylatorów i ich paramentów, wpływ warunków zewnętrznych na działania gaśnicze.

Hydro wentylacja z wykorzystaniem prądownic typu turbo.

Obserwacja zjawisk pożarowych oraz przepływ gazów pożarowych w małej skali z wykorzystaniem domków małej skali.

Zastosowanie systemu piany sprężonej podczas natarcia na pożar wewnętrzny.

Bezpieczeństwo podczas gaszenia pożarów wewnętrznych z naciskiem na profilaktykę antynowotworową.

Profilaktyka antynowotworowa wśród strażaków.

Podczas warsztatów, na miejscu obecny był przedstawiciel firmy Scott 3M, dzięki któremu można było się zapoznać z ofertą firmy jeśli chodzi o aparaty ochrony dróg oddechowych. Szczegółowo omówione zostały parametry oraz rozwiązania jakie znajdują w produktach tej firmy ale co najważniejsze można było wykorzystać dostępny na miejscu sprzęt w realnych działaniach podczas pożarów demonstracyjnych.

Otwarcia oraz podsumowania manewrów dokonał st. kpt. Mateusz Grzesiak, dowódca jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl