9 lipca 2020, 13:08

Teraz

20°

Fakty

A A A

KĘPNO: Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się w systemie zdalnym Zarząd Powiatu Kępińskiego otrzymał większością głosów (11 głosów za, 3 wstrzymały się, 2 głosy przeciw) absolutorium. Zatwierdzono także raport o stanie Powiatu Kępińskiego oraz sprawozdanie w z wykonania budżetu w 2019 r.

Budżet w wysokości blisko 77 mln zł wykonano w 99,11%. Podczas dyskusji nad sprawozdaniem i absolutorium opozycja nie szczędziła słów krytyki.

- Od dawna, jako opozycja, mówimy o chaosie i bylejakości w planowaniu, podkreślamy konieczność większej staranności w realizacji inwestycji, a przede wszystkim apelujemy o równe traktowanie wszystkich wnioskodawców. Takim klasycznym już złym przykładem działania była droga Mikorzyn-Krążkowy (…) Rok 2019 to także czas załamania się wizerunku kępińskiego szpitala. Tragiczne wydarzenia oraz zły poziom obsługi pacjentów zaowocowały bezprecedensową w historii szpitala ilością wniosków do prokuratury. (…) Przykładem zamieszania i braku przestrzegania prawa w nadzorowanej przez Zarząd jednostce był także niejasny wybór dyrektora ds. medycznych, z którym zawarto nieprawidłowo umowę na niewłaściwy czas z pominięciem konkursu. (…) Przykładów tworzenia złego wizerunku powiatu jest więcej. Na przełomie 2019/2020 zdecydowano o zakupie bardzo potrzebnego szpitalowi ambulansu. Jednak cena zakupu wprawiła w zdumienie wiele osób. Z porównań wynika, że był to jeden z najdroższych ambulansów zakupionych w 2019 roku w Polsce. Niewiele też brakowało, żeby ze współfinansowania wycofali się włodarze kępińskich gmin. Zapowiedzieli to, kiedy okazało się, że powiat, który prosił o wsparcie, zamierza jednocześnie kupić dla starostwa samochód osobowy za 150 tys. zł. Ostatecznie samochodu dla starostwa nie kupiono, ale wizerunkowy niesmak pozostał, pogłębiony jeszcze faktem, że choć ambulans przekazano ratownikom medycznym hucznie, w blasku dziennikarskich fleszy, to przez dłuższy czas nie mógł on pełnić swojej funkcji, ze względu na problemy techniczne, brak pełnego wyposażenia i brak rejestracji. Kolejnym pseudo promocyjnym powiatowym hitem było wykorzystanie przez Starostę Policji Powiatowej w Kępnie do przeprowadzki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Skończyło się to nie tylko wizerunkowym blamażem i koniecznością tłumaczenia w ogólnopolskich mediach, ale także zwolnieniem Komendanta Policji w Kępnie, który zgodził się wysłać policjantów do przenoszenia kartonów. Niestety, te antywizerunkowe działania mają stale miejsce w działalności Zarządu. Wystarczy przypomnieć medialne przekazanie maseczek dla gmin powiatu kępińskiego, które to do gmin nigdy nie dotarły, czy też huczne otwarcie szkoły pielęgniarskiej, która ze względu na brak chętnych nigdy nie zaistniała - oceniał radny Włodzimierz Mazurkiewicz.

Radni koalicji rządzącej odpierali zarzuty, chociaż starosta Robert Kieruzal po udzieleniu wotum zaufania mówił, że przyjmuje wszystkie te uwagi. - Bardzo dziękuję za to głosowanie, jak i całą dyskusję, która była wokół wotum zaufania jak i za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Dziękuję za wszystkie kwestie, które zostały poruszone. Oczywiście możemy się nie zgadzać, na pewnych płaszczyznach i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ze wszystkiego trzeba czerpać naukę i wnioski, które mam nadzieję będą merytoryczne. Mam nadzieję, że ten rok, zrealizujemy z jak najmniejszą stratą. Ktoś powiedział, że w 2019 roku były pieniądze i było łatwo, ale nie ze wszystkim musimy się zgadzać, ale dla nas najważniejszy jest mieszkaniec powiatu, realizacja jego potrzeb, zarówno przez budowę dróg, szpital, szkoły - powiedział Robert Kieruzal.

Nie obyło się niestety bez kompromitacji. Przez kilkadziesiąt minut nikt nie zauważył, że nie zgadza się ilość oddawanych głosów, w stosunku do obecności radnych, bo wystąpiły problemy techniczne. Zarządzono reasumpcję wcześniejszych głosowań.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl