13 sierpnia 2022, 01:27

Teraz

18°

Fakty

A A A

KĘPNO: Wsparcie dla Liceum im. Sucharskiego

22 lipca Powiat Kępiński złożył kolejny wniosek o dofinansowanie, tym razem projektu edukacyjnego pn. „Przez sport po wiedzę… - program wsparcia rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Projekt ma pomóc w promocji sportu wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 poprzez kształtowanie aktywnej postawy prozdrowotnej wychodzącej z założenia, że rozwój intelektualny musi iść w parze z aktywnością sportową uczniów. Złożenie projektu na działania miękkie jest warunkiem ubiegania się o środki zewnętrzne na budowę nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową boiska przyszkolnego, o które będzie aplikował powiat kępiński, również w ramach WRPO 2014+. Złożony w miniony piątek wniosek stanowi koncepcję wykorzystania projektowanych obiektów sportowych oraz co szczególnie istotne stanowi wsparcie uczniów poprzez zaproponowanie im innowacyjnej ścieżki dydaktycznej dającej możliwość rozwoju wiedzy w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych i języków obcych. Istotny element projektu stanowią także dodatkowe zajęcia sportowe.
Tak przygotowani uczniowie wspólnie z nauczycielami szkoły wezmą udział w programie badawczym mającym odpowiedzieć na pytanie - Jaki jest stan zdrowia młodzieży szkół średnich? W poszukiwaniu odpowiedzi młodzieży mają pomóc obozy naukowe zorganizowane m.in. we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz cały cykl zajęć laboratoryjnych, które prowadzone będą w szkole. Aby właściwie zrealizować tę część projektu pracownie chemiczno-biologiczna oraz fizyczna doposażone zostaną w dodatkowy sprzęt dydaktyczny umożliwiający uczniom prace badawcze. W projekcie uwzględniono również współpracę uczniów z nauczycielami wychowania fizycznego, którzy pomogą im we właściwym analizowaniu własnej kondycji. Ułatwić to ma zestaw specjalistycznych urządzeń sportowych pozwalających nie tylko ćwiczyć, ale także odpowiednio monitorować i analizować stan zdrowia. Ocena złożonego wniosku będzie znana pod koniec bieżącego roku.

źródło: Powiat Kępiński, foto: www.kepnosocjum.pl

Autor: zaczyk@radiosud.pl