29 stycznia 2020, 22:53

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: XI sesja Rady Miasta i Gminy

13 sierpnia odbyła się XI sesja Rady Miasta i Gminy Kępno. Ze względu na terminowość obrad, sesja przybrała charakter nadzwyczajny.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów tych szkół. W 2017 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. - Ustalone w projekcie uchwały obwody szkolne uwzględniają tendencje demograficzne, preferencje rodziców, wykorzystując jednocześnie istniejącą bazę lokalową - mówiła Karolina Górecka z Wydziału Oświaty w Kępnie.

Drugi z projektów uchwały, w sprawie uznania „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012-2032 jako równoważny gminnemu programowi także przyjęto jednogłośnie. - Jest to niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Do tej pory takie wnioski składał Powiat Kępiński. Ponieważ zmieniły się warunki dofinansowania i gmina Kępno będzie mogła otrzymać takie dofinansowanie na poziomie 70%, a powiat - 40%, to bardziej korzystne wydaje się złożenie takiego wniosku, samodzielnie przez Gminę Kępno - uzasadniał Krzysztof Komorowski, z Wydziału Komunalnego.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl