7 grudnia 2023, 11:19

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: Zarząd Powiatu Kępińskiego otrzymał absolutorium

Zarząd Powiatu Kępińskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku. W trakcie sesji, która odbyła się 28 czerwca, zarząd otrzymał aprobatę większością głosów. Tylko opozycyjny radny Ryszard Przybylski wstrzymał się od głosu. Wcześniej doszło do ostrej polemiki.

Dochody na 2015 rok w kwocie 40.048.759 zł zostały wykonane w 101,10%. Wydatki wyniosły 48.957.517 zł (98,02%). W minionym roku najwięcej z budżetu zainwestowano w inwestycje na terenie Gminy Łęka Opatowska - 260.000 zł (udział własny gminy 72.000 zł). Na inwestycje w Gminie Baranów przeznaczono 209.000 zł (100.000 zł). W Gminie Bralin zainwestowano 232.000 zł (50.000 zł), w Gminie Trzcinica 135.000 zł (50.000 zł), w Gminie Perzów 119.000 zł (40.000 zł), W Gminie Rychtal 51.000 zł, w Gminie Kępno - 0 zł. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Komisja Budżetowa, Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Radny Ryszard Przybylski skrytykował pracę członków Zarządu Powiatu Kępińskiego. -Przysłuchując się wystąpieniom osób tworzących koalicję, to nijak pokrywa się z odczuciami społecznymi, a także niektórych samorządowców. Mam na myśli burmistrza Kępna, który ma wiele żalu do pracy samorządu powiatowego (…) zbyt mało Zarząd Powiatu w 2015 przykładał się do rozwoju naszego powiatu – mówił Przybylski. Przewodniczący rady poprzedniej kadencji wytykał niewielką ilość inwestycji drogowych, brak postępów w budowie lądowiska i bloku operacyjnego dla szpitala. - Dwa lata stoi obiekt, w którym można było poczynić dalsze działania. Stoi to wszystko w miejsce. Sytuacja wygląda w tak, że do naszego szpitala nie przychodzą specjaliści. Wręcz odwrotnie, bo po co mają przychodzić do instytucji, która ma niepewną przyszłość (…) Obyśmy nie podzielili losu powiatu ostrzeszowskiego, szpitala w Ostrzeszowie, Wieruszowie czy Sycowie. Tam to się zakończyło smutnie. Myślenie naszego Zarządu Powiatu, który widzi rozwój powiatu tylko przez perspektywę rozwoju dróg, chodników czy rowów, będzie tragiczne. 50 tys ludzi liczy na solidną opiekę medyczną - dodał Przybylski, któremu nie podoba się, że większość stanowisk w Zarządzie i Radzie Powiatu obsadzona jest przez PSL. – W komisji rewizyjnej jest tylko koalicja to, co oni mają robić – chwalić. To jest nieapetyczne. (…) Mam kredyt zaufania dla starosty i wicestarosty, ale nie wierzyłem i nie wierzę w tę wybitną resztę zarządu, która niczego nie wymyśli poza drogami i rowami – stwierdził radny Przybylski.

Obecna podczas sesji poseł Andżelika Możdżanowska ripostowała jego wystąpienie. - Być może pan radny nie wie, co w tym zakresie zostało i jest realizowane. (…) Właśnie przyszła decyzja dotycząca wyłączenia terenu, żeby lądowisko mogło być zlokalizowane na tym terenie. Dzięki czemu zaoszczędziliśmy 3 miliony złotych. To dla Powiatu Kępińskiego są ogromne oszczędności. Nie sztuką jest wybudować na szpitalu za 4 miliony złotych lądowisko na szpitalu, a z takim projektem zostawiliście ten powiat i brakiem gwarantowanych środków finansowych na ten cel. Dla mnie to jest jawne marnotrawstwo – mówiła poseł Możdżanowska. Z Ministerstwa Infrastruktury przyszła decyzja odnośnie wyłączenia terenów kolejowych, na których ma zostać zlokalizowane lądowisko. Radnemu Przybylskiemu ripostował także starosta. - Dzielenie zarządu i obrażanie zarządu jest absolutnie nie na miejscu. To po prostu zwyczajny nietakt – powiedział starosta Witold Jankowski. - Biorę udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu Powiatu i nigdy pana tam nie widziałem, więc jakim prawem panie Przybylski, może oceniać pan naszą pracę. Nie chciałem oceniać pracę swoich poprzedników, ale z opinii słyszymy o tym, jakie mamy zadłużenie. Ale to nie jest spowodowane naszymi rządami – mówił radny Michał Błażejewski.

Autor: redakcja@radiosud.pl