29 listopada 2020, 16:57

Teraz

Fakty

A A A

KOBYLA GÓRA: Gmina ma szansę na ważne wyróżnienie

Kobyla Góra ma szansę na tytuł Gminy Roku 2016 oraz statuetkę Orła Polskiego Samorządu. Wyróżnienia te przyznawane są w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku. Rozstrzygnięcie nastąpi 1 października tego roku. Zdaniem wójta Kobylej Góry Wiesława Berskiego już sama nominacja do tak prestiżowych nagród byłaby powodem do satysfakcji i wyrazem docenienia działań podejmowanych przez samorząd w ubiegłym roku.
-Jest to program, który typuje, z tego co wiem, dwadzieścia samorządów z każdego województwa, więc tym bardzie jest nam miło, że zostaliśmy wyróżnieni wraz z kilkunastoma innymi gminami z województwa wielkopolskiego. To, co się dzieje, zmiany zachodzące w gminie Kobyla Góra są widoczne też w Warszawie, co nas bardzo cieszy i liczymy, że nominacja, którą mam nadzieję otrzymamy, pomoże nam w dalszych działaniach i rozwoju w następnych latach.
W kobylogórskim Urzędzie Gminy gościli przedstawiciele organizatora plebiscytu, czyli Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. W trakcie wizyty przeprowadzono rozmowy i wypełniono ankietę, która stanowić będzie podstawę do przyznania nominacji.
- Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców przyznaje taką nagrodę, a nominacja jest wynikiem działań zmierzających do podnoszenia standardów obsługi i wzrostu jakości życia mieszkańców oraz umocnienia pozycji w regionie - potwierdza wójt Berski –Mamy nadzieję, że ankieta, którą musieliśmy wypełnić spowoduje, że kapituła stwierdzi, iż nasza gmina rzeczywiście się rozwija. Będziemy nadal się starali, aby nasza gmina była coraz atrakcyjniejsza dla turystów i przedsiębiorców, abyśmy mogli być perłą Wielkopolski w każdej dziedzinie.
Ogólnopolski Program Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, której celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we współpracy z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl