22 maja 2019, 16:36

Teraz

13°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Konferencja dla pracodawców i przyszłych pracowników

W czwartkowe przedpołudnie (14 marca) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbywała się kolejna konferencja w ramach cyklu „Szanse dla lokalnego rynku pracy”. Tym razem podjęta tematyka dotyczyła „Możliwości przedsiębiorców w zakresie aktywizacji bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, zatrudniania cudzoziemców oraz znaczenie kompetencji przyszłości”. Głównym organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie. Jednym z pierwszych punktów było przedstawienie aktualnej sytuacji na miejscowym rynku pracy.
-Współpracujący z nami pracodawcy są w głównej mierze zainteresowani zatrudnianiem obcokrajowców - przyznaje dyrektor Ewa Rycerska – Liczba oświadczeń sukcesywnie wzrasta. Teraz mamy ich 1500, czyli jest potrzeba uzupełniania wolnych miejsc pracy, jest zapotrzebowanie rynku na pracownika. W obecnej sytuacji jest to w stanie zabezpieczyć tylko zatrudnianie cudzoziemców.
Konferencje rozpocząć miało wręczenie kolejnej, już czwartej statuetki „Lider Ofert Pracy”.
-Tegorocznym laureatem jest firma Mayr z Ostrzeszowa – mówi E. Rycerska – Honorujemy i chcemy nagrodzić pracodawcę, który w Powiatowym Urzędzie Pracy składa największą liczbę ofert i jednocześnie, co istotne, przyjmuje osoby będące w rejestrze bezrobotnych. Ta współpraca jest więc obopólna.
W praktyce do wręczenia jednak nie doszło, ponieważ na konferencję nie przybył żaden przedstawiciel nagrodzonej firmy. Przybył za to Jacek Bykowski z Fundacji Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, który mówił o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja skupia się przede wszystkim na rozwoju tzw. przedsiębiorczości społecznej.
-Jest to takie działanie odpowiedzialne w stosunku do lokalnych społeczności, osób, którym jest trudniej na rynku pracy – wyjaśnia – Trzeba pamiętać, że takie osoby, mimo korzystnej sytuacji na lokalnym ostrzeszowskim rynku, wciąż są. Są to osoby, które korzystają z pomocy społecznej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zamierzają tworzyć miejsca pracy i zatrudniać właśnie takie osoby.
„Kompetencje przyszłości impulsem innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem” to z kolei tytuł prelekcji wygłoszonej przez dr Marka Golińskiego z Politechniki Poznańskiej.
-W dobie cyfryzacji i automatyzacji, ważne jest, żeby przyszli pracownicy, obecnie młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci, nabywali kompetencje, które pozwolą im być atrakcyjni na rynku pracy. To jest kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w grupie, podejmowanie wyzwań, które pomogą im realizować marzenia.
W konferencji udział wzięła grupa uczniów Zespołu Szkół nr 1. Jak zgodnie przyznają, była to bardzo cenna lekcja i dobrze spożytkowany czas.
-Myślę, że jest to fajna inicjatywa dla nas młodych, żeby rozwinąć coś swojego. Dużo osób idzie do kogoś do pracy, a ja jestem osobą, która chciałaby rozwinąć swoją działalność myślę, że będzie to bardzo pomocne – przekonuje Hanna, a Mateusz dodaje – Nie zdawałem sobie sprawy, że w naszym regionie są tak ciekawe formy dofinansowania, bezzwrotne pieniądze, które możemy uzyskać na rozwinięcie własnej działalności. Myślę, że małym, początkującym przedsiębiorcom może to naprawdę pomóc.
Dodajmy, że aktualnie w ostrzeszowskim Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest około 1.200 osób, w większości są to kobiety. Połowa bezrobotnych to mieszkańcy miasta i gminy Ostrzeszów.  

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl