23 lipca 2019, 15:49

Teraz

23°

Fakty

A A A

KĘPNO: Kontrole zakładów stolarskich

Wszystkie kontrolowane firmy z terenu powiatu kępińskiego ukarane podczas kontroli dotyczącej spalania odpadów poprodukcyjnych.

We wtorek dzielnicowi kępińskiej jednostki wspólnie z pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z delegaturą w Kaliszu, przeprowadzili w ramach planów priorytetowych kontrole zakładów produkujących meble. - Jak się okazało, w trakcie kontroli czterech zakładów, we wszystkich ujawniono nieprawidłowości, które w trzech zostały zakończone nałożeniem sankcji karnych. Kontrole tego typu nadal będą kontynuowane na terenie naszego powiatu. Warto zaznaczyć, że są one przeprowadzone bez zapowiedzi - powiedziała Radiu SUD sierżant Justyna Niczke, oficer prasowy KPP Kępno.

W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego nałożona kara wynosi od 10.000 zł do 1.000.000,00 zł. Po dotychczasowych kontrolach w powiecie kępińskim, ujawnione zakłady, w których takie postępowanie zostanie przeprowadzone. Były też zakłady pracy gdzie nałożony karę grzywną w wynosi 500 zł.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl