17 maja 2022, 12:41

Teraz

16°

Fakty

A A A

KWASIELINA: Będzie więcej latarni

7 września w Urzędzie Gminy w Trzcinicy zawarta została umowa na budowę linii oświetlenia 04kV wraz z latarniami w miejscowości Kwasielina. Prace obejmują wykonanie robót ziemnych wraz z montażem kabla energetycznego i lamp oświetleniowych. Linia wykonana będzie w energooszczędnej technologii, co wynika z podjętych w tym zakresie działań. Wcześniej wykonana została niezbędna dokumentacja techniczna i uzyskano wymagane prawem pozwolenia i zgody. Wykonawcą zadania jest PHU „JACEK” Jankowy, a wartość brutto to 27 675 złotych. Termin wykonania ustalono do 30 listopada 2016 roku. Ponadto w ramach zawartego porozumienia ze Spółką Oświetlenie Uliczne i drogowe w Kaliszu Gmina Trzcinica przekazała środki finansowe na wykonanie wymiany lamp w Trzcinicy ul. Słoneczna i ulica Pocztowa, Aniołka Pierwsza, Laski ul. Kępińska oraz Pomiany. Łącznie wymienione zostaną kolejne 23 lampy. Także to zadanie wykonane zostanie do 30. listopada.

Źódło: www.trzcinica.com.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl