10 czerwca 2023, 12:36

Teraz

25°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Adam Kopis jednogłośnie otrzymał absolutorium i wotum zaufania!

Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. W trakcie sesji, otrzymał aprobatę jednogłośnie.

Z przedłożonego sprawozdania o wykonaniu budżetu wynika, że w roku 2021 r zrealizowano dochody w wysokości ponad 48 mln zł, co stanowi 103,6% planu. Zrealizowano wydatki w wysokości ponad 50 mln zł, co stanowi 91,05%. Deficyt budżetu na koniec minionego roku wyniósł ponad 2,6 mln zł. Aktualnie zadłużenie gminy wynosi ponad 13 mln zł (27,78%). W ciągu roku majątek własny gminy wzrósł o ponad 6,5 mln zł.

Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2021 rok i udzieli jednogłośnie absolutorium. Podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania. - Cieszy mnie współpraca z Radą Gminy w każdym, najdrobniejszym szczególe. Za udzielone absolutorium i wotum zaufania bardzo dziękuję. Nic nie dzieje się samo, tylko jest zgodne z tym, co rada podjęła a my z pracownikami urzędu zrealizowaliśmy - powiedział Radiu SUD wójt Adam Kopis.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl