26 stycznia 2021, 12:52

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Dofinansowanie do dróg

Gmina Łęka Opatowska pozyskała dodatkowe 58.000,00 zł dofinansowania na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Biorąc pod uwagę wcześniej podpisaną umowę, dofinansowanie przekazane w formie dotacji celowej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wynosić będzie w sumie 160.500,00 zł.

Przypomnijmy, że dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 54% wartości robót budowlanych, przebudowane zostaną trzy odcinki dróg, dwa w miejscowości Biadaszki (odcinek 90 mb i odcinek 152 mb) oraz jeden w sołectwie Łęka Opatowska (403 mb). - Pozyskane środki finansowe przyczynią się do poprawy stanu technicznego i unowocześnienia infrastruktury drogowej w gminie - powiedział Radiu SUD Adam Kopis, wójt gminy Łęka Opatowska. Za prace budowlane na terenie dróg odpowiedzialne jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. Zakończenie robót drogowych zaplanowano na połowę października br.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl