9 sierpnia 2022, 13:33

Teraz

21°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Jasna skanalizowana

W ostatnich dniach zakończono prace dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ul. Jasnej w Łęce Opatowskiej. Wykonawcą robót była Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pogorzeli, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym. Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami o długości 86 mb z włączeniem do sieci kanalizacyjnej przebiegającej w ul. Kościelnej w Łęce Opatowskiej. Całość prac budowlanych wyceniono na blisko 22 tys. zł.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl