16 lutego 2020, 19:26

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Kolejne drogi przebudowane

Dobiegły końca kolejne dwie inwestycje drogowe realizowane na terenie Gminy Łęka Opatowska tj. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Parkowej w Opatowie oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raków. Inwestycja w Opatowie obejmowała wykonanie odcinka  drogi o długości około 687 mb i szerokości 4 m wraz z utwardzeniem poboczy  o szerokości 0,5m. Zadanie to zrealizowało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. z Kępna za kwotę 459 198,16 zł. brutto. Z kolei w zakres robót w miejscowości Raków wchodziła przebudowa drogi o długości 127,8m, szerokości 4 m, a także utwardzenie poboczy o szerokości 0,5m. Prace te wykonała firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO- INŻYNIERIA”  Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego za kwotę 89.522,67zł. brutto.
-Niezmiernie cieszę się ze zrealizowania kolejnych, długo wyczekiwanych inwestycji drogowych, bowiem każdy kolejny odcinek nowej drogi, nowej nawierzchni asfaltowej stanowi realną poprawę jakości życia naszych mieszkańców- podsumował wójt Adam Kopis.
Podobnie jak w ubiegłych latach Gmina Łęka Opatowska  na prace związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W 2019 roku dotacja udzielona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wyniosła łącznie 193.600,00 zł.
Źródło: www.leka-opatowska.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl