26 stycznia 2021, 12:50

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Marianka Siemieńska z nagrodą

Sołectwo Marianka Siemieńska w Gminie Łęka Opatowska brało udział w IV edycji konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa". Zajęło w nim III miejsce.3 lipca w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska”, nagrodzono najlepsze inicjatywy w ramach funduszu sołeckiego.

W konferencji uczestniczyli: sołtys Marianki Siemieńskiej Stefania Grzesiak, członkowie rady sołeckiej Jerzy Grzesiak, Andrzej Błaszczyk oraz Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. W IV edycji konkursu I miejsce zdobyło sołectwo Stanisława (gmina Kawęczyn) - za projekt „Imieniny Wsi Stanisława".II miejsce przypadło w udziale sołectwu Piaski - Zalesie w gminie Miejska Górka za projekt pn.: „Zwiastun wiosny – niezapominajka”. III miejsce zajął projekt pn.: „Marianka z lasu i piwa miodowego słynąca….” Centrum pszczelarstwa miejscem spotkań lokalnej społeczności, sołectwo Marianka Siemieńska. Swojego zadowolenia nie krył wójt Gminy Adam Kopis.

Ja jestem pełen podziwu dla Pani Sołtys, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców Marianki Siemieńskiej, którzy poprzez również pracowników Urzędu Gminy przygotowali projekt. Bardzo serdecznie wszystkim gratuluję-powiedział Wójt Gminy Łęka Opatowska.

Konkurs sprzyja aktywizacji, mobilizacji mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw zmierzających do rozwoju swoich małych ojczyzn, podejmowania współpracy, lokalnego dialogu i krzewienia społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Konkurs daję szansę prezentacji przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, którzy w sposób bezinteresowny podejmują się działań rozwijających aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi, rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości w której mieszkają, pozwalają poznać historię miejsca zamieszkania i regionu, tradycje ludowe, tradycje kulinarne, a także zwiększać udział mieszkańców w realizacji zadań publicznych i integrować współpracę z władzami samorządowymi. Warto zaznaczyć, że obecnie z funduszu sołeckiego korzysta już ok. 70 procent polskich gmin.


Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl