2 czerwca 2020, 01:38

Teraz

10°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Na co przeznaczono fundusze sołeckie?

Ponad 380 tys zł przeznaczono na fundusz sołecki w miejscowościach Gminy Łęka Opatowska. Niektóre zadania są już zrealizowane.

Rada Gminy Łęka Opatowska zabezpieczyła w budżecie na 2019 r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w kwocie 384.705,79 zł. Mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy Łęka Opatowska sami decydują o przeznaczeniu pieniędzy w ramach tak zwanego „Funduszu Sołeckiego”. To pieniądze, które przekazywane są na realizację lokalnych potrzeb, ważnych dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. - Dzięki wspólnym wysiłkom lokalnych społeczności i władz samorządowych Fundusz Sołecki wpływa na poprawę naszego najbliższego otoczenia. Liczymy, że będzie tak dalej w kolejnych latach - podkreślił Adam Kopis wójt gminy Łęka Opatowska.

W ramach przyznanych środków zrealizowano już pierwsze prace. W sołectwie Biadaszki wykonano modernizację sali OSP, w tym remont podłogi oraz wymianę opłotowania. W Rakowie wykonano remont sufitu oraz doposażono salę OSP. Remont podłogi przeprowadzono w sali OSP w Szalonce. Wszystkie sołectwa w Gminie Łęka Opatowska mają czas na wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego do końca roku 2019 r. Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Sołectwo Opatów
wykonanie projektu na budowę drogi ul. Parkowej
budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP
zakup sprzętu AGD dla koła KGW
zakup kosiarki do trawy - boisko LZS Płomień Opatów
zakup kamienia wraz z utwardzeniem na drogi gminne
zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostki OSP

Sołectwo Siemianice
budowa otwartej strefy aktywności w Siemianicach - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Sołectwo Biadaszki
modernizacja Sali i terenu wokół sali OSP, w tym  remont podłogi, wymiana opłotowania

Sołectwo Trzebień
wykonanie ogrodzenia przy sali OSP
zakup kamienia wraz z utwardzeniem na drogi gminne
zakup siatek do bramek oraz strojów sportowych
Doposażenie placu zabaw
Doposażenie zaplecza kuchennego w sali OSP

Sołectwo Łęka Opatowska
montaż trybun przy boisku sportowym
zakup wyposażenia zaplecza kuchennego przy Sali OSP
zakup kamienia wraz z utwardzeniem dróg gminnych

Sołectwo Zmyślona Słupska
modernizacja Sali wiejskiej, w tym; remont sufitu, malowanie, ocieplenie
zakup kamienia wraz z utwardzeniem dróg gminnych na terenie sołectwa

Sołectwo Lipie
projekt i częściowe wykonanie chodnika przy drodze gminnej
Centrum aktywności w centrum miejscowości – budowa placu zabaw

Sołectwo Marianka Siemieńska
czyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze gminnej
Montaż lamp ulicznych przy drodze gminnej

Sołectwo Raków
remont sufitu oraz doposażenie sali OSP
równanie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól
remont korytarza oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku komunalnym
dofinansowanie budowy drogi gminnej

Sołectwo Kuźnica Słupska
zakup siatek do bramek
doposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej
zakup kamienia z utwardzeniem na drogi gminne

Sołectwo Piaski
zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych
doposażenie oddziału przedszkolnego w Piaskach
modernizacji sali wiejskiej oraz terenu wokół sali w tym: doposażenie zaplecza kuchennego, malowanie kuchni, malowanie sali, zakup kostki brukowej
modernizacja boiska w Piaskach
organizacja imprezy plenerowo – integracyjnej „Dzień Dziecka”

Sołectwo Szalonka
remont podłogi w sali OSP Szalonka
założenie lamp na oświetleniu ulicznym przy drodze gminnej

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl