8 grudnia 2021, 11:26

Teraz

-3°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Podpisano umowę na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wójt Gminy Łęka Opatowska podpisał umowę na "Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Biadaszki i Łęka Opatowska o szerokości 4 m i łącznej długości 645,00 mb”.

Umowa podpisana została 14 lipca w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej. W ramach zadania zaplanowano przebudowę trzech odcinków dróg, dwóch w miejscowości Biadaszki (odcinek 90 mb i odcinek 152 mb) oraz jednej w sołectwie Łęka Opatowska (403 mb).

W dniu dzisiejszym razem z Panią Skarbnik podpisałem umowę na przebudowę dróg dojazdowych w dwóch miejscowościach. Wykonawcą robót drogowych będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Prace wycenione zostały na ponad 299.000,00 zł - powiedział wójt Adam Kopis.

Z tego 102.500,00 zł stanowić będzie dofinansowanie przekazane w formie dotacji celowej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Do głównych zadań wykonawcy na wszystkich wymienionych odcinkach dróg należy:wykonanie robót ziemnych polegających na korytowaniu oraz wyprofilowanie poboczy warstwą z kamienia łamanego typu „niesort”, ułożenie podbudowy z chudego betonu, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Roboty drogowe rozpoczną się pod koniec lipca br., a zakończą najpóźniej 14 października 2016 r. 

/Fot.UG/

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl