26 stycznia 2021, 19:11

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Radni określili stawki podatku od nieruchomości

W Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2020 rok. Dochody budżetu na 2020 rok wynoszą 37.999.434,49 zł a wydatki 41.954.487,94 zł. Obniżyli cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 58,55 zł za 1 dt. do kwoty 53,54 zł za 1 dt. Rada Gminy określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki te ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, obecnie wzrost ten wynosi 3,9 %. Radni ustalili również dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęka Opatowska.

Ustaliliśmy, że dopłata ta zostaje na tym samym poziomie, która była do tej pory przyjęta do końca roku. Ta zaproponowana ma obowiązywać do 19 czerwca 2021 roku. Taryfy dotyczą grupy odbiorców indywidualnych, ryczałtowych i przedsiębiorców. Ścieki powinny kosztować dla odbiorców indywidualnych 15,40 zł., dla odbiorców przemysłowych 15, 39 zł. Teraz mamy dla odbiorców indywidualnych 6 zł a dla przedsiębiorców 9,20 zł - tłumaczy Tomasz Jerczyński,Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.

Radni podjęli te uchwały jednogłośnie.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl