23 września 2023, 13:47

Teraz

18°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Umowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego

W piątek,15 września w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego z napędem akumulatorowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Na realizacje umowy Gmina Łęka Opatowska przekazała kwotę 20 000,00 zł. Na dokumencie podpisy złożyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie bryg. Mariusz Szczepański oraz Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis przy kontrasygnacie Skarbnika Emilii Panek.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl