4 grudnia 2020, 14:43

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Wicemarszałek doglądał realizowanych inwestycji

Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski w towarzystwie wójta Adama Kopisa doglądał inwestycji zrealizowanych bądź wykonywanych przy udziale środków dysponowanych przez Urząd Marszałkowski.


W tym roku gmina Łęka Opatowska realizuje rozbudowę OSP w Trzebieniu, gdzie wartość dofinansowania wynosiła 0,5 mln zł. Pieniądze zostały pozyskane w ramach PROW. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano 100 tys. zł z budżetu Woj. Wielkopolskiego na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Inwestycje były możliwe w Piaskach i na ul. Reja oraz Słowackiego w Opatowie. Dzięki programowi „Pięknieje wielkopolska wieś” zakończyły się dwa zadania: budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Opatowie i remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno-sportowego w Trzebieniu. Każdy projekt wynosił po 30 tys. zł. |Gmina Łęka Opatowska realizuje także zadania w ramach „Odnowy wsi”. Pozyskano 5 tys. zł na zakup instrumentów muzycznych, elementów strojów ludowych oraz namiotów a także kolejne 5 tys. zł na wyposażenie placu OSP w drewniane komplety biesiadne, przenośne nagłośnienie, stojak na rowery i kosze na śmieci. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego udało się zakupić sadzonki drzew miododajnych na kwotę ponad 5 tys. zł.

Pod salą OSP w Trzebieniu, która zmieniła się nie do poznania, komentarza udzielił nam wicemarszałek. - Różnica jest zasadnicza, bo w tej sali podpisywaliśmy umowę z panem wójtem Adamem Kopisem na dofinansowanie w wysokości 0,5 mln zł i wówczas obraz tej sali zupełnie inaczej wyglądał – mówił Krzysztof Grabowski. - Dzisiaj widzimy, że jest piękna elewacja, że są dobudowane nowe budynki, że wnętrze jest odnowione. To naprawdę duża różnica. Wiem, że mieszkańcy Trzebienia czekali na tę inwestycję wiele lat, ale udało się. Myślę, że to dofinansowanie w sposób znaczący pomogło gminie w tej budowie i przebudowie.

Ze wsparcia władz wojewódzkich cieszy się gospodarz gminy. - To jest niezmiernie ważne i w tym momencie dziękuję panu marszałkowi i Urzędowi Woj. Wielkopolskiego za te wsparcia w różnych inicjatywach, które są podejmowane przez gminę Łęka Opatowska – mówił Adam Kopis. - Zawsze podkreślam Radzie Gminy, i będę to podkreślał, że jestem w stanie jako gospodarz gminy schylić się po każdy, nawet ten żółty pieniądz, który leży na podłodze. Niektórzy w dzisiejszych czasach już się po niego nie schylają, ja będę się schylał. Z drugiej strony cieszy mnie fakt tego co widzimy w Trzebieniu, tego co widzimy w innych miejscowościach: w Piaskach, w Łęce Opatowskiej, w Opatowie i w każdym innym sołectwie, gdzie poprzez te lata, gdzie jestem gospodarzem, udało się tak wiele zrealizować.

W Siemianicach marszałek Grabowski wręczył miejscowemu sołectwu nagrodę w wysokości 3 tys. zł za aktywność mieszkańców.

Autor: wieruszow@radiosud.pl