21 stycznia 2021, 02:40

Teraz

Fakty

A A A

LUTUTÓW: Sala Ośrodka Kultury w Lututowie po gruntownej modernizacji

30 listopada zakończono realizację zadania z projektu „Remont i modernizacja sali widowiskowej ”. Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie napisał w listopadzie ubiegłego roku wniosek do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury” , który został rozpatrzony pozytywnie.

Od 1 czerwca 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. MOK otrzymał na to zadanie dofinansowanie w wysokości 215.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 275.000,00 zł. W ramach zadania zostały wykonane prace remontowe sali i sceny, zamontowane rolety zewnętrzne, klimatyzacja, okotarowanie sceny oraz zakupione zostało nowe nagłośnienie wraz z oświetleniem scenicznym. Mamy nadzieję , że poprawa stanu infrastruktury kultury wpłynie na zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej oraz podniesie jej atrakcyjność a wdrażając nowe technologie wzmocni działalność o charakterze ponadregionalnym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych."

Autor: wieruszow@radiosud.pl