27 stycznia 2022, 23:42

Teraz

Fakty

A A A

LUTUTÓW: Studium uchwalone

Rada Gminy w Lututowie uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument jest nawiązaniem do planowanej budowy odkrywki węgla brunatnego „po sąsiedztwie” w Złoczewie i będzie umożliwiał rozwój przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych.

Jak można przeczytać w jednym z zapisów studium, zgodnie z opracowywanym raportem o oddziaływaniu wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew na środowisko, realizacja kopalni wpłynie korzystnie i w znaczący sposób na możliwości rozwoju terenów znajdujących się w jej otoczeniu. Sytuacja ta dotyczy w szczególności gmin, na terenie których inwestycja będzie zlokalizowana (miasto i gmina Złoczew, gminy Burzenin, Ostrówek, Lututów). - W interesie przyszłej kopalni było jak najszybsze powstanie tego studium – przyznał w rozmowie z nami Marek Pikuła, wójt gminy Lututów. - Dobrze się stało, że rada to przyjęła i kopalnia może już uruchamiać swój proces. Chodzi o decyzję środowiskową od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zawarte tam aspekty, ewentualne tereny pod inwestycje pozwolą na rozwój terenu.

Po rozpoczęciu eksploatacji złoża węgla brunatnego władze gminy liczą na szybszy rozwój miejscowości. Może to zatrzymać starzenie się społeczeństwa, wpłynąć na ekspansję działalności transportowej czy uruchomienie bazy noclegowo-gastronomicznej. - Wierzymy, że uda się również poprawić infrastrukturę drogową. Są założenia że powstaną nowe ciągi komunikacyjne – dodał wójt Pikuła.

Jak przyznał wójt, studium pozwoli również na przekształcenie gruntów, które starostwo zachowało w swoim zasobie po przekazaniu ministerstwu Zespołu Szkół Rolniczych. - W tym temacie współdziałamy ze starostą. Mamy nadzieję, że zainteresuje to potencjalnych inwestorów, którzy będą chcieli tam prowadzić swoje działalności.

Autor: wieruszow@radiosud.pl