11 sierpnia 2022, 11:15

Teraz

20°

Fakty

A A A

MIECHÓW: Modernizacja sieci wodociągowej

30 czerwca wójt Danuta Froń podpisała umowę na „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Miechów”. Zadanie będzie polegało na przebudowie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego. Wodociąg będzie włączony do końcówek istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w Miechowie. Na wodociągu będą zamontowane hydranty przeciwpożarowe podziemne wolnoprzelotowe. Całość wykonana będzie zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie realizowane będzie przez firmę firmę z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, która złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród pięciu. Koszt inwestycji to niespełna 1.975.000 złotych, z czego prawie 1.562.000 złotych pochodzi z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl