29 listopada 2020, 18:04

Teraz

Fakty

A A A

MIECHÓW: Powstał nowy plac zabaw

W Miechowie powstał nowy plac zabaw, w ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 20 tysięcy złotych. Gmina Perzów zrealizowała inwestycję, która otrzymała pomoc finansową w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Głównym celem konkursu była aktywizacja mieszkańców sołectwa Miechów w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów m.in. służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi. Sołectwo Miechów przy wkładzie pracy własnej mieszkańców zyskało nowy wizerunek placu zabaw, zmodernizowaną i uporządkowaną przestrzeń publiczną. Całkowita wartość zadania to blisko 35 tysięcy złotych, z czego pozostałe 15 tysięcy złotych stanowią finansowe środki własne gminy, środki funduszu sołeckiego oraz mieszkańcy i ich duży wkład własny w postaci pracy z wykorzystaniem prywatnego sprzętu i maszyn.
Źródło: www.perzow.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl