29 stycznia 2020, 21:39

Teraz

Fakty

A A A

MIELĘCIN: Będzie nowa droga

Wójt gminy Bralin podpisał umowę na zadanie drogowe w gminie z Przedsiębiorstwem Hadlowo-Usługowym „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca. Wykonawcę wyłoniono w postępowaniu przetargowym. W ramach podpisanej umowy zostanie wykonane zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w Mielęcinie (osiedle)”. Przebudowa polegać będzie na zmianie nawierzchni z szutrowej na asfaltową. Koszt zadania to 169.088,10 zł. W tym 97.600 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia budowy dróg do gruntów rolnych. Całość będzie wykonana do 15 października 2019 roku. Wykonawca udziela również 5 letniej gwarancji jakości. Realizacja tego zadania to kolejny etap powiększania sieci dróg asfaltowych w naszej gminie. Łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do przebudowy dróg do gruntów rolnych na rok 2019 wyniosła 217.600,00 zł.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl