14 lipca 2024, 13:01

Teraz

23°

Fakty

A A A

MROCZEŃ: Ruszyła modernizacja drogi

Do końca tego roku zakończyć ma się zadanie pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej Mroczeń - Joanka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym''. Przedsięwzięcie jest kolejnym zadaniem drogowym realizowanym wspólnie przez Powiat Kępiński i Gminę Baranów.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m z betonu asfaltowego. Dodatkowo wyremontowana zostanie istniejąca nawierzchnia jezdni drogi. Korektę przejść ma także geometria skrzyżowań drogi. Zakres prowadzonych prac przewiduje również utwardzenie poboczy, pogłębienie, odtworzenie i odmulenie rowu drogowego oraz przebudowę zjazdów w ciągu drogi powiatowej na całym odcinku. Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i poprawi komunikację na terenie Powiatu Kępińskiego i gminy Baranów, a w szczególności w sołectwach Mroczeń i Joanka. Ponadto ten odcinek drogi stanowi dojazd dzieci i młodzieży z Joanki i Słupi do szkół w Mroczeniu i Łęce Mroczeńskiej. - Była to inicjatywa Gminy Baranów, którą poparliśmy. Chcemy doprowadzić drogę do stanu, jaki być powinien - powiedział Radiu SUD Witold Jankowski, starosta kępiński.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.151.244 zł. W ramach zawartego porozumienia pomiędzy samorządami zadanie sfinansowane zostanie w części z budżetu Gminy Baranów. Pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu Powiatu Kępińskiego.
dete

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl