28 stycznia 2022, 00:10

Teraz

Fakty

A A A

MYJE: Strażacy ochotnicy świętowali 85-lecie

W sobotę, 1 lipca, strażacy-ochotnicy z miejscowości Myje oraz Potaśnia obchodzili jubileusz 85-lecia jednostki. Uroczystość rozpoczęła się od plenerowej mszy świętej przy krzyżu w Myjach. Następnie druhowie pod przewodnictwem komendanta miejsko-gminnego (i jednocześnie członka miejscowej OSP) – dh Eugeniusza Stajszczyka – udali się na plac przed remizą, gdzie odbyła się część oficjalna. Otwierający ją prezes OSP Myje dh Rafał Kempa zaznaczył, że choć miejscowa straż pożarna powstała w roku 1931, to jej formalna rejestracja nastąpiła rok później. W owym czasie straż Myje-Potaśnia liczyła 30 członków i aż do roku 1985 w jej skład wchodzili wyłącznie mężczyźni. W 1986 została utworzona kobieca drużyna pożarnicza pod dowództwem dh Anny Mitmańskiej. W roku 1984 powstał miejscowy Dom Strażaka, do którego budowy przyczynili się okoliczni mieszkańcy. – Od 85 lat służymy ludziom, staramy się dawać przykład odwagi i nieść pomoc innym – podkreślił w końcowej części wystąpienia dh Rafał Kempa. Za codzienny trud na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, na rzecz bezinteresownej pomocy potrzebującym oraz wszelką aktywność służącą dobru społecznemu dziękował gospodarzom oraz ich przodkom dh Mieczysław Mądry, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ostrzeszowie. Zwrócił przy tym uwagę, że jubileusz to również okazja do wytyczenia nowych celów służących rozwojowi OSP - umacnianiu jej potencjału osobowego i sprzętowego. Dziękując za zaproszenie na uroczystość wicestarosta Adam Mickiewicz przekazał wyrazy uznania i szacunku wszystkim strażakom, którzy w miejscowej ochotniczej jednostce ochrony przeciwpożarowej pełnią trudną i odpowiedzialną służbę dla dobra społeczeństwa. Reprezentujący samorząd miejsko-gminny sekretarz Włodzimierz Piekarczyk dziękował też za dbałość o miejscowy Dom Strażaka, za umacnianie wartości patriotycznych oraz za troskę o młodzież. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie Tomasz Mak przyznał, że choć miejscową jednostkę trudno zaliczyć do grona OSP o wysokiej zdolności operacyjno-bojowej to jednak realizuje ona szereg ważnych zadań dla lokalnej społeczności. Z kolei poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb zauważył, że takie czynniki jak dynamiczny rozwój miejscowości Myje i Potaśnie w ostatnich latach i znaczący wzrost liczby mieszkańców winny sprawdzić, że miejscowa OSP nie będzie narzekać na brak zadań i będzie miała wiele sposobności do wykazania się. Jubileuszowa uroczystość była też okazją do wręczenia zasłużonym ochotnikom oraz młodym adeptom pożarnictwa medali i odznaczeń. Odznakę za wysługę 35 lat odebrali dh Anna Mitmańska i były prezes jednostki dh Jan Marek. Podziękowano też lokalnym przedsiębiorcom za wspierania działalności statutowej OSP.
Źródło: www.ostrzeszow.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl