25 października 2020, 15:00

Teraz

15°

Fakty

A A A

BRALIN: Na co środki z funduszu sołeckiego 2021?

Jak co roku we wrześniu, mieszkańcy sołectw Gminy Bralin podejmują decyzje związane z przeznaczeniem środków z funduszu sołeckiego na kolejny rok. Od 14 września codziennie odbywają się zebrania wiejskie. Mieszkańcy, w trakcie dotychczas przeprowadzonych zebrań opowiedzieli się za remontami domów ludowych, wymianą oświetlenia ulicznego, doposażeniem placów zabaw w swoich miejscowościach, a także wymianą ogrodzeń terenów zielonych. Pomysłów na każdym z zebrań jest wiele, co bardzo cieszy. Potwierdza to także, że mieszkańcy Gminy Bralin są niezwykle przedsiębiorczy. Jednocześnie, na zebraniach omawiana jest realizacja tegorocznego funduszu sołeckiego. Z zadań na rok 2020, wiele jest już zakończonych, a te, które pozostały, są na etapie realizacji. Efekt wielu zadań przechodzą najskrytsze plany i zamierzenia z poprzedniego roku. Znakomitym przykładem, świetnie wykorzystanych pieniędzy w ramach funduszu sołeckiego na ten rok, jest sołectwo Tabor Mały, które jak widać na zdjęciu, pięknie zagospodarowało teren za domem ludowym. Fundusz Sołecki jest wielką wartością naszej gminy. Wiele małych zadań jest dzięki niemu realizowanych, a efekty widoczne są w każdym sołectwie.
Źródło: www.bralin.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl